• wyrob ochronnych pudel i teczek do długoterminowego układania grafik, rysunków i obrazów
  • wyroba lepionych i składanych pudeł do układania cenných druków i rękopisów
    rozmiary a forma zamknięcia według speczfikacji klienta
  • wyroba opakowan ochronnych dostosowanych do rodzaju i potrzeb kolekcji
  • wyroba opakowań nie jest limitowana rozmiarami objektów: od małych pudełek na drobne muzealne przedmioty aż po wielkoformatowe pewne pudła do układania całych zbiorów, teki do układania map i planów
  • możliwość konsultacji na miejscu u klienta, czy też zamówienia modelu opakowania
  • opakowania sa wyrabiane z kwalitnych materialow, odpowiadajacych potrzebom dlugodobego ukladanie archiwalnych materialow
  • wszystkie używane do wyroby opakowań materiały są atestowane