3A
3B
3C
3D

3) PUDŁA DWUCZĘŚCIOWE

Dwuczęściowe pudła, wygodne do układania przedmiotów trójrozmiernych i  kartowego materiału. Typ podstawowy może być uzupełniony podwojnym dnem i  wzmocnieniem bocznych ścian w zależnosti od wagi, rozmiarów i  rodzaju układanych przedmiotow.