1A
1B
1C

1) TECZKI

Do układania kartkowego materiału na papierze czy pergaminie; grafiki, rysunków, rękopisów, fragmętów opraw, plakatów i gazet.