Od roku 2009 zajmujemy się wyrobem ochronnych opakowań odpowiadających standartom trwałego ułożenia obiektów muzeálních i archiwalii. Jesteśmy świadomi faktu, że na rynku braku zindywidualizowanych ochronnych opakowań wyrabianych z certyfikowanych materiałów wysokiej jakości.

Markéta Kropáčková i Jan Klimeš

  • MARKÉTA KROPÁČKOVÁ

  • *1970 Praga
  • Licencjonowany restaurator papieru współpracujący z szeregiem instytucji publicznych w Czechach (Żydowskie Muzeum w Pradze, Biblioteka Narodowa w Pradze, Muyeum Narodowe w Pradze, Galeria Narodowa w Pradze)
  • JAN KLIMEŠ

  • *1977 Brno
  • Restaurator papieru, zajmujący się długodobie projektowaniem opakowań ochronnych z papieru
  • więcej na www.bozduganov.cz
Partnerzy: Muzeum Sušice, Národní galerie v Praze, Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Národní muzeum v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Technické muzeum v Praze, Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze, Národní technická knihovna v Praze, Ústav děšjin umění AVČR