5A

5) PUDŁA TRANSPOTOWE

Ważnym elementem ochrony zabytkowych objektów jest bezpieczny transport. Oferujemy opakowania transportowe z ekologickiej sklejki lepionej akrylatowym klejem. Wnętrze pudła wylepione archiwalnym kartonem chroni ułożone objekty przed mechanickim poszkodzeniem a kontaminacją pyłem.