1A
1B
1C

1C) TECZKI WIĄZANE Z ROGAMI I GRZBIETEM OBCIĄGNIETYMI PŁOTNEM

Do układania kartkowego materiału na papierze czy pergaminie; grafiki, rysunków, rękopisów, fragmętów opraw, plakatów i gazet.