V roce 2009 jsme se rozhodli pro výrobu ochranných pouzder a desek pro dlouhodobou archivaci vzácných předmětů z muzeí, galerií a archivů. Z vlastní praxe v oboru restaurování a konzervování jsme již delší dobu postrádali individuální přístup při výrobě ochranných obalů. Pro výrobu používáme kvalitní certifikované materiály od osvěčených firem, které mají dlouhodobou zkušenost při dodávání archivních materiálů.

Markéta Kropáčková a Jan Klimeš

  • MARKÉTA KROPÁČKOVÁ

  • *1970 Praha
  • od roku 1990 restaurátorka papíru
  • od roku 1996 licence MK pro restaurování
  • JAN KLIMEŠ

  • *1977 Brno
  • dlouhodobě spolupracuje s Muzeem hl.města
  • Prahy jako konzervátor, restaurátor papíru
  • zabývá se designem spojeným s papírem
  • více na www.bozduganov.cz
spolupráce: Muzeum Sušice, Národní galerie v Praze, Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Národní muzeum v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Technické muzeum v Praze, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Národní technická knihovna v Praze, Ústav dějin umění AVČR