6A
6B
6C

6) ADJUSTACE

Pro výstavní účely můžeme vyrobit kvalitní adjustaci předmětů, která zajistí bezpečnou prezentaci po dobu výstavy. Výroba paspart, rámů, stojánků pro knihy a jiné objekty.